rakan maya

Thursday, January 20, 2011

pendidikan jasmani suaian

pelajar khas mengalami pelbagai masalah yang melibatkan ketidakupayaan fizikal, sosial dan mental. aktiviti pendidikan jasmani suaian merupakan suatu aktiviti yang sangat penting kepada pelajar-pelajar berkeperluan khas.

walaupun terdapat garis panduan yang dinyatakan dalam surat pekeliling pendidikan khas 1979-1991 tetapi sehingga kini belum terdapat satu garis panduan yang jelas mengenai pelaksanaan aktiviti tersebut di sekolah-sekolah khas (unit pendidikan khas, 1992).

aktiviti pendidikan jasmani yang bersesuaian perlu disediakan untuk melatih dan melazimkan keupayaan mereka ke tahap yang optimum bagi menyediakan mereka untuk menghadapi kehidupan sebenar di luar sekolah.


aktiviti pendidikan jasmani suaian ini penting kepada mereka kerana ia merupakan aktiviti terapi yang boleh mengurangkan masalah atau tekanan yang dihadapi. aktiviti pendidikan jasmani suaian perlu menyediakan situasi ceria yang dapat menggalakkan kesejahteraan

emosi kepada golongan istimewa ini.


tanpa aktiviti fizikal yang direka khas dan diubah suai, adalah sukar untuk golongan khas ini berpeluang bermain dengan adil, bermain bersama rakan-rakan yang mempunyai kekurangan yang sama, persekitaran kawasan yang sesuai dan selamat serta peralatan yang khas yang diperlukan untuk tujuan beriadah.


guru yang mengajar pendidikan jasmani juga perlu bersikap penyabar dan positif apabila berdepan dengan kanak-kanak khas ini. mereka perlu peka mengenai perbezaan yang terdapat pada anak didik mereka.


No comments:

Post a Comment