rakan maya

Tuesday, September 28, 2010

peruntukan waktu pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan di sekolah

surat pekeliling ikhtisas bil 25/1998: pelaksanaan mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan KP (BS) 8591/Jld.XIV/(25) yang dikeluarkan pada 18 november 1998 oleh pejabat KPPM adalah panduan untuk pentadbir sekolah dan panitia pjk merancang RPT masing-masing.

walau bagaimanapun, masih terdapat kekeliruan peruntukan waktu pj dan pk oleh panitia pjk di sekolah-sekolah.
peruntukan masa bagi pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan adalah seperti berikut:
sekolah rendah tahap 1 (tahun 1, 2 dan 3)
pj : 84 waktu setahun x 30 minit
pk : 42 waktu setahun x 30 minit
sekolah rendah tahap 2 (tahun 4, 5 dan 6)
pj : 60 waktu setahun x 30 minit
pk : 24 waktu setahun x 30 minit
sekolah menengah (tingkatan 1, 2, 3, 4, dan 5)
pj : 60 waktu setahun x 40 minit
pk : 24 waktu setahun x 40 minit

di sini saya linkkan surat pekeliling itu bagi memudahkan kita semua.

http://apps.emoe.gov.my/bs/spi/1998/25-1998.pdf

No comments:

Post a Comment